Statistika župe 2014.

STATISTIKA ŽUPE 2014._Page_1_cr

Ove godine kršteno je 29 djece. Muških 13 i 16 ženske djece. To je pozitivan prirast za 10 djece u odnosu na prošlu godinu.

Umrlih je 36. Muških 14 i žena 22. To je također za 7 više u odnosu na prošlu godinu. To znači da je razlika u korist umrlih za 7, u odnosu na rođene.

Vjenčano je 11 parova. To je više za 6 nego prošle godine.

Krizmano je 29 mladih, što je manje za 9 nego prošle godine.

Prvopričesnika je bilo više za 2, odnosno ukupno 34.

 

Ove godine župa je dobila novoga župnika, ali je ukupan broj braće u samostanu manji za jednoga člana. No, također se smanjio i obujam naših djelatnosti jer je župa Mađarevo vraćena na raspolaganje biskupu. Hoće li se taj manjak jednog fratra osjetiti i na životu naše župe, to ćete vi dragi vjernici najbolje prosuditi u narednom vremenu.

Budući da sam ja još sa vrlo kratkim stažem u ovoj župi, smatram da  nemam dovoljan uvid u stanje stvari, pa ne bi bilo uputno niti donositi iscrpnu prosudbu svih aspekata vjerskog života župe.

Ono što mogu za sada reći jest izrazito pozitivan dojam marljivog rada mojih  predšasnika, koji se pokazuje kroz relativno brojno i redovito sudjelovanje u sakramentalnom životu oko jedne trećine vjernika. Povremeno sudjeluje možda i dvije trećine vjernika, no još je puno onih distanciranih do kojih treba nastojati doprijeti, jer se bojimo da dragi Bog neće od nas tražiti račun za njihove duše.

Nadalje, pozitivno je to što se veliki broj vas vjernika redovito ispovijeda i ide na svetu pričest. I ove je godine podijeljeno oko 45 000 pričesti.

Jako je lijepo doživjeti vašu raspoloživost, ponudu i odaziv na zamolbu za pomoć oko bilo čega. Također ste bili uvijek raspoloženi i za materijalnu pomoć kada smo molili za karitas ili slične inicijative iz biskupije. Osobito smo vam zahvalni što nam svojim obiteljskim darom omogućavate da imamo materijalnu sigurnost i da možemo servisirati naše troškove života i održavanje objekata.

Hvala vam na rijetko doživljenom lijepom prijemu kod blagoslova obitelji koji smo doživjeli i ove godine. Neki su uzimali i godišnje odmore da nas dočekaju! Oprostite što nije bilo moguće duže zadržati se, no godina je tek počela pa nas vi pozovite.

Hvala vam na lijepom prijemu i pozitivnoj kvalifikaciji novoga župnika. Ugodno je čuti da vjernici vole svoje svećenike! Nismo mi ni anđeli ni savršeni, ali smatram da cijela naša zajednica ima veliko poštovanje za sve vas, te ćemo vam sa sviješću odgovornosti uvijek nastojati ponuditi najbolje od nas. Ako to koji puta nije bilo tako, molimo za oprost.