Mi, sljedbenici Sv. Franje Asiškog, zajedno okupljeni kao bratstvo, žarko želimo slijediti primjer svog utemeljitelja Sv. Franje Asiškog kako bismo se “savršeno” upriličili Kristu. I premda su od Franjinih vremena bile mnoge plime i oseke, Sveti nas je Duh, istinski “ministar general” Reda (2 Cei 193), kroz osam stoljeća vodio u služenju i ljubavi. Nasljedujući s potpunim predanjem “Gospođu siromaštinu” naš se Red u kratko vrijeme prekomjerno razvio, pjesnička duša Sv. Franje privukla je ljude svake vrste i staleža da ljube Boga. Stoga se ubrzo pojavio predvidljiv spor o tome kako bismo se trebali odnositi prema materijalnom svijetu i zaručiti se s našom “Ljubljenom gospođom siro-maštinom”. Razlike u shvaćanju dovele su do sukoba i podjele Reda na tri glavne obitelji. Tako da danas postoje u prvom franjevačkom redu: franjevci konventualci, franjevci (koje zovemao opservanti) i franjevci kapucini. Službeni je naziv naše obitelji franjevačkog reda: Mala braća konventualci (OFM Conv.) Konventualski Franjini sljedbenici odlučili su radije živjeti u srcu grada nego u skrivenim samotištima-eremitažama, radije u čvrstim zajednicama nego kao putujući propovjednici. Po tome je naziv “konventualci” koji proizlazi iz latinskog “convenire” – skupiti se, sastati se. Iz samostana, stabilnoga prebivališta usidrenoga u živo srce svijeta u stalnom pokretu, duhovni su se Franjini sinovi potrudili da promijene i preoblikuju svaki kutić društva. Plemenitaši i baštinici prijestolja ušli su u Red prihvativši da ponizno služe; seljaci su došli do toga da budu crkveni dostojanstvenici i pape. U stoljetnoj povijesti iz sjene se pojavljuju sjajni promicatelji karitativnih institucija, prevoditelji Sv. pisma, sastavljači katehetskih djela na raznim jezicima, misionari i mučenici.

  • www.ofmconv.hr – Internet stranice Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca