Prvi oblik

 1. Gospodine, koji si sv. Antuna učinio apostolom Evanđelja, podaj nam, po njegovu zagovoru, jaku i poniznu vjeru i učini da naš život bude u skladu s Vjerovanjem što ga ispovijedamo. Slava Ocu…
 2. Svemogući Bože, koji si sv. Antuna učinio graditeljem mira i bratske ljubavi, pogledaj na žrtve nasilja i rata i daj da u ovom svijetu, nemirnom i punom napetosti, možemo biti hrabri svjedoci nenasilja, promicanja humanosti i mira. Slava Ocu…
 3. Bože, koji si sv. Antunu udijelio dar ozdravljenja i čudesa, podaj nam zdravlje duše i tijela. Daj svima koji se preporučuju našim molitvama duševni mir i utjehu i učini nas spremnima za služenje bolesnima, starima i nesretnima. Slava Ocu..
 4. Gospodine, koji si sv. Antuna učinio neumornim propovjednikom na ljudskim putovima, u svome očinskom milosrđu štiti putnike, izbjeglice, iseljenike, daj da od njih bude daleko svaka pogibelj i vodi njihove korake putem mira. Slava Ocu…
 5. Svemogući Bože, koji si sv. Antunu dao da otkinute udove ponovno sjedini s tijelom, ujedini sve kršćane u svojoj jednoj i svetoj Crkvi i podaj da žive otajstvo jedinstva, tako da budu jedno srce i jedna duša. Slava Ocu…
 6. Gospodine Isuse, koji si sv. Antuna učinio velikim učiteljem duhovnoga života, podaj da uzmognemo obnoviti svoj život prema učenju Evanđelja i blaženstava i učini nas promicateljima duhovnoga života za našu braću. Slava Ocu…
 7. Isuse, koji si sv. Antunu udijelio neizrecivu milost da te, kao Djetešce, primi na svoje ruke, blagoslovi našu djecu i podaj da rastu u dobroti i zdravlju i da žive u svetom strahu Božjem. Slava Ocu…
 8. Milosrdni Isuse, koji si sv. Antunu dao mudrost i dar da propovijedanjem i svetom službom duše vodi k svetosti, podaj da ponizno i s vjerom pristupamo sakramentu pomirenje, velikom daru tvoje ljubavi prema nama. Slava Ocu…
 9. Duše Sveti, koji si Crkvi i svijetu u sv. Antunu dao velikog učitelja svetog nauka, podaj da svi koji su u službi priopćavanja osjećaju svoju veliku odgovornost i služe istini u ljubavi i poštivanju ljudske osobe. Slava Ocu…
 10. Gospodine, koji si gospodar žetve, po zagovoru sv. Antuna pošalji mnoge i dostojne redovnike i svećenike u svoje polje, ispuni ih svojom ljubavlju i obdari marljivošću i velikodušnošću. Slava Ocu…
 11. Isuse, koji si papu pozvao da bude sveopći pastir, vrhovni svećenik i navjestitelj istine i mira, po zagovoru sv. Antuna podržavaj ga i jačaj u njegovu poslanju. Slava Ocu…
 12. Trojedini Bože, koji si sv. Antunu dao milost da upozna, zavoli i slavi Djevicu Mariju, Majku Isusovu i Majku našu, podaj i nama da uvijek s pouzdanjem pristupamo njezinu majčinskom srcu, kako bismo ti bolje mogli služiti, te ljubiti i slaviti tebe, koji si Ljubav. Slava Ocu…
 13. Gospodine, koji si sv. Antunu dao da vedra duha ide ususret sestrici smrti, upravi naš život prema sebi; budi uz umiruće; podaj vječni mir dušama naše pokojne braće i sestara. Slava Ocu…
  Pomolimo se!

Svemogući i vječni Bože, koji si svome narodu u sv. Antunu dao uzornoga propovjednika Evanđelja i zaštitnika siromašnih i svih koji trpe, udijeli nam, po njegovu zagovoru, da slijedimo njegovu pouku o kršćanskom životu i da u kušnjama iskusimo pomoć tvoga milosrđa.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Drugi oblik

 1. Slavni sveti Ante, svetim i moćnim zagovorom kod Boga mnoge si sačuvao od zla i izbavio iz same smrtne opasnosti. Molimo te, čuvaj i nas od najvećeg zla grijeha i izbavi nas iz najstrašnije opasnosti – smrti vječne. Slava Ocu…
 2. Krive nauke, zli primjeri i prividna sreća zemaljskih zavodljivosti odvode mnoge u zabludu i grijeh. Sveti Antune, propovjedniče istine i uzore svetosti, izmoli nam svjetlo prave vjere i ustrajnost u milosti Božjoj. Slava Ocu…
 3. Dobri sv. Antune! Ti si svojom ljubavlju prema svima pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima, izbavljao iz tjeskoba. Budi i nama u pomoći u svim potrebama! Izmoli nam milost da strpljivo s Isusom nosimo svoj križ. Slava Ocu…
 4. Sv. Petar nas opominje da budemo trijezni i da bdijemo jer “naš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždre”. Sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova. Štiti nas od svih njihovih nasrtaja i daj nam da ih pobijedimo jakošću vjere. Slava Ocu…
 5. Naši su grijesi guba koja nagrđuje čitavo naše biće i stavlja u opasnost i samu našu vječnu sreću. Sveti naš pokrovitelju, izmoli nam da se očistimo od gube grijeha. Slava Ocu…
 6. Najveće vremenito dobro jest zdravlje. Možda smo ga često puta pokvarili svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli nam trajno zdravlje duše i tijela. Slava Ocu…
 7. Naš je život sličan lađi na uzburkanu moru: valovi neurednih strasti i oluje zlih primjera prijete našem spasenju. Divni sv. Antune, sjajnim svojim svjetlom privedi nas u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu…
 8. Naši grijesi i zle navike sputaše nas u lance. Sv. Antune, izmoli nam milost da se oslobodimo okova grijeha i zlih navika i da uživamo potpunu slobodu djece Božje. Slava Ocu…
 9. Moćni sv. Antune, ti si čudesno iscjeljivao udove i oslobađao od svih boli. Čuvaj nas duhovno i tjelesno zdrave i postojane u jedinstvu vjere i ljubavi. Slava Ocu…
 10. Sv. Antune, tvoja se slava raširila po svem svijetu jer pomažeš da se nađu izgubljene stvari. Svojim smo grijesima izgubili Božje prijateljstvo i duševni mir. Po tvom zagovoru daj da ih ne izgubimo nikada više i izmoli ih onima koji ih još ne posjeduju. Slava Ocu…
 11. Mnoge nam pogibli prijete na putu zemaljskoga života. Sv. Antune, čuvaj nas od svih pogibli i izmoli nam milost da radosno služimo Bogu i bližnjemu i sretno prispijemo u vječnu domovinu. Slava Ocu…
 12. Milostivi sv. Antune! Ti pomažeš svima koji se k tebi utječu. Sličan si suncu koje sve obasjava. I meni siromahu pruži pomoć i usliši me kad te molim. Slava Ocu…
 13. Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga mjesta ili zemlje, ti si svetac gotovo čitavoga svijeta. Neka se tvojim zagovorom Božje kraljevstvo još više širi po svijetu i donese mir, ljubav i spasenje svim ljudima. Slava Ocu…

Treći oblik

 1. O slavni sv. Antune, koji si od Boga dobio moć uskrisivati mrtve, probudi moju dušu iz mrtvila mlakosti i isprosi mi revan i svet život. Slava Ocu…
 2. O mudri sv. Antune, koji si svojom učenošću bio svjetlo za Crkvu i svijet, prosvijetli moju dušu i otvori je božanskoj istini. Slava Ocu…
 3. O milostivi Sveče, koji si uvijek bio spreman pomoći svojim štovateljima, pohiti u pomoć i mojoj duši u mojim potrebama. Slava Ocu…
 4. O velikodušni Sveče, koji si po božanskom nadahnuću posvetio svoj život služenju Bogu, učini da i mi spremno slušamo Gospodinovu riječ, Slava Ocu…
 5. O sv. Antune, pravi ljiljane čistoće, ne dopusti da moja duša bude okaljana grijehom i učini da živi u nevinosti života. Slava Ocu…
 6. O dragi Sveče, čijim zagovorom mnogi bolesnici zadobivaju zdravlje, pomozi mojoj duši da ozdravi od grijeha i zlih sklonosti. Slava Ocu…
 7. O sv. Antune, koji si se žrtvovao da spasiš braću, vodi me na moru života i pruži mi svoju pomoć da mogu stići u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu…
 8. O milosrdni sv. Antune, koji si za vrijeme života oslobodio mnoge osuđenike, izmoli mi milost oslobođenja od grijeha i da me Bog ne odbaci zauvijek. Slava Ocu…
 9. O sveti Čudotvorče, koji si imao dar sjedinjavanja odsječenih udova s tijelom, moli da se s Crkvom sjedine kršćani koji su od nje odijeljeni zbog poroka ili nevjere. Slava Ocu…
 10. O pomoćniče siromašnih, koji pomažeš da se nađu izgubljene stvari, podaj mi da grijehom nikada ne izgubim prijateljstvo Božje, nego da ga vjerno čuvam kroz čitav život. Slava Ocu…
 11. O predragi Sveče, koji slušaš sve koji ti se utječu, u svojoj velikoj ljubavi primi moju molitvu i prikaži je Bogu da budem uslišan. Slava Ocu…
 12. O sv. Antune, koji si bio neumoran apostol Božje riječi, učini da mogu svjedočiti svoju vjeru riječju i primjerom. Slava Ocu…
 13. O preljubljeni sv. Antune, koji u Padovi imaš svoj grob, pogledaj na moje potrebe; neka za me govori Bogu tvoj čudesni jezik, kako bih mogao biti utješen i uslišan. Slava Ocu…

 

Moli za nas, sv. Antune,
da postanemo dostojni obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Svemogući i vječni Bože, koji si u sv. Antunu svom narodu dao znamenitog propovjednika Evanđelja i zaštitnika siromašnih i onih koji trpe, podaj nam da po njegovu zagovoru slijedimo njegovo naučavanje kršćanskog života i da u kušnjama osjetimo pomoć tvoga milosrđa. Amen.