Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori.

ministranti_01Latinska riječ „ministrare“ znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Župna zajednica te izabire i prihvaća između mnogo dječaka ili djevojčica. Budi stoga ponosan i radostan jer si pozvan na tako uzvišenu službu.

Bogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Svi veliki ljudi u povijesti spasenja, kao što su proroci i sveci, svoju su službu shvaćali kao veliko zanimanje za Božju stvar.

Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vladaj.

Tvoje vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometaš svećenika ili vjernike.

Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati tebe kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje, je ukras liturgije.

ministranti_02Kao što brižno ukrašavamo oltar cvijećem i svijećama, tako si ti isto hvalospjev bogoslužja samom Bogu. Zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije, zato što je svoj život položio za Krista noseći Sv. Pričest kršćanima u zatvoru.

Osobine koje moraju resiti dobrog ministranta su:

1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na na veću slavu Božju.

2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. On neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.

3. Čistoća duše. „Na Goru Gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno“. Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u ispovijedi.

4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.

5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.

6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijeteljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.

7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

Dužnosti ministranata:

  • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima,
  • doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, obuće i ruku),
  • prije i poslije mise obaviti molitvu te pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara,
  • pristupati što češće sv. Pričesti,
  • čuvati i spremati ministrantsko odijelo kao i spremati i čuvati sve crkvene predmete i stavljati ih na određeno mjesto,
  • ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka te u slučaju spriječenosti da poslužuje misliti o zamjeni.

ministranti_03

Njihovo djelovanje nije ograničeno samo na nedjeljne svete mise  već i u njihovom osobnom životu kada svjedoče vjeru drugima i ponašaju se dostojanstveno i izvan crkve. Njihova prisutnost posebno uveličava misna slavlja prilikom blagdana i ostalih župnih slavlja. Osim toga, sudjeluju i u čitanju.

Molitva za ministrante prije svete mise:
Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima. Daj da i ja kod ove Svete Mise služim tvom žrtveniku poput anđela: radosno, pobožno i pažljivo. Svi sveci i svetice Božje, a posebno sveti ministranti molite za mene.ministranti_04

Molitva poslije svete mise:
Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante. Pobudi u nama i u mnogim dječacima klicu duhovnog zvanja. Ako pak mene zoveš, daj mi snage da ti kažem: «Evo me»!
Pozivamo svu djecu i mlade koji žele biti poslužitelji oltara te svojim angažmanom pomoći u napredovanju župe  da pristupe našoj ministrantskoj službi i obogate našu zajednicu.