IMG_9315

U župi djeluje i Franjevačka mladež – Frama. Na Frami se skupljaju mladi koji, potaknuti primjerom svetoga Franje Asiškoga, žele malo pobliže slijediti Krista, živeći Njegovo Evanđelje. Frama broji 8 člana, od kojih je 6 obećanika, a 2 ih je u novicijatu. Oni se sastaju svake nedjelje na večernjoj svetoj misi, koju animiraju pjevanjem, a nakon mise idu u dvoranu u kojoj imaju svoj redovni susret. Osim redovnih susreta, framaši imaju i mnoštvo drugih aktivnosti, karitativnih, kao što je posjet bolesnicima u gradskoj bolnici ili staračkom domu u Gornjem Makojišću, duhovnih, kao što su razne duhovne obnove, i zabavnih, poput roštiljanja, sanjkanja, kupanja, planinarenja i sl.