Posvetilo i blagoslov nove krstionice

img_4612

U petak, 28. listopada 2016. proslavili smo 32. godišnjicu posvećenja naše župne crkve – Posvetilo. Glavnu svetu misu u 19h je, uz koncelebraciju svećenika iz dekanata, predslavio gvardijan samostana Svetog Duha u Zagrebu fra Tomislav Glavnik. Fra Tomislav je na kraju mise i blagoslovio našu novu krstionicu, koja je rad prof. Hrvoja Ljubića, vrsnog hrvatskog umjetnika, čija sakralna djela krase mnoge crkve i katedrale u Hrvatskoj i u inozemstvu.

img_4620

U krstionicu su urezane riječi iz knjige proroka Izaije: “U dlanove sam te svoje urezao… ti si moj” (Iz 49,16; Iz 43,1), a ova svetkovina 32. godišnjice posvećenja naše crkve i nova krstionica su nas potaknuli na razmišljanje o tome koliko smo svjesni Božje ljubavi u našem životu, koliko smo mi zapravo Njegovi. U propovijedi nas je fra Tomislav podsjetio na put Izabranoga naroda kroz pustinju i šator sastanka u kojem je Bog prebivao, u kojem je Bog bio prisutan i pratio ih  i davao im snagu na njihovom putu. Ova crkva naš je šator sastanka već 32 godine, ovdje je prisutan sam Bog. U ovo svetište dolazimo crpiti snagu iz svetih sakramenata, neki i cijeli svoj život od samoga krštenja. Bog na ovom mjestu izlijeva svoju ljubav na sve nas, ali mi smo ti koji često priječimo tu ljubav. Bog želi po nama i preko nas iz ovoga svetoga mjesta ulaziti u svijet i mijenjati ga, On svakome od nas govori: „U dlanove sam te svoje urezao, ti si moj“, zato nemojmo bježati od Njega, jer time bježimo od samih sebe, nego Mu otvorimo svoja srca i dopustimo Mu da do kraja budemo Njegovi.

img_4624

img_4631

Profesor Hrvoje Ljubić nam se na kraju mise obratio sa nekoliko riječi o samoj krstionici i ukratko opisao način na koji je ona izrađena, a nakon završetka svete mise, kao što već i naša tradicija nalaže, malo smo se podružili ispred crkve uz fine kolače i ostale fine krute i tekuće proizvode naših vrijednih župljana, koji će se sigurno potruditi  i pobrinuti da nova krstionica ne bude samo lijepi detalj u crkvi, nego da bude vrata kroz koja će naša župna zajednica dobivati nešto još ljepše i divnije.