Održano izvlačenje svetaca zaštitnika za ovu godinu

U nedjelju, 15. siječnja, članovi naše župne franjevačke zajednice imali su već tradicionalno druženje sa svecima naše Katoličke crkve. Nakon večernje svete mise, naši fratri i časne sestre te članovi Franjevačkog svjetovnog reda i Frame okupili su se u kapelici na izvlačenju svetaca zaštitnika za ovu godinu. Ovim izvlačenjem svetaca ne samo da dobivamo svoje vlastite zagovornike kod Boga, nego i svake godine upoznajemo nove svece čiji životopisi, koje nakon svakog izvlačenja radosno proučavamo, nam uvijek daju primjer i snagu da i sami slijedimo Krista kao što su ga i oni slijedili, odvažno, postojano i gorljivo, svatko u svom staležu. Preporučujemo se u zagovor naših novih svetaca, koji neka nam svojim molitvama i primjerom pomognu sačuvati naš život za život vječni.