Krist Kralj

Pater Anđelko

Ez 34, 11-12. 15-17
1 Kor 15, 20-26.28
Mt 25, 31- 46

U ovim današnjim čitanjima obuhvaćeni su prošlost, sadašnjost i budućnost, vrijeme i vječnost, vidljivi i nevidljivi svijet, a njihov gospodar, kralj svega stvorenja je Krist. Njegov lik izranja postupno, od proročanskog obećanja Božjeg dolaska među ljude, preko iskustvenog doživljaja Božje prisutnosti do blistave slike nebeske slave i suda. U ovim čitanjima sažeta je ukratko povijest spasenja.

Prorok Ezekiel najavljuje Božji dolazak među ljude; Bog dolazi kao dobri pastir koji će skupiti svoje raspršeno stado, potražiti izgubljene i zalutale ovce, sam ih pasti i dati im počinak, iscijeliti ranjene i okrijepiti onemoćale te bdjeti nad onima koje su jake. Iako se na kraju navodi i Njegova sudačka vlast, težište je stavljeno na milost i dobrotu. One su i u psalmu slikovito izrečene riječima pohvale i slavljenja, gdje se Bog ponovno susreće kao pastir koji vodi vjernika sigurnim putem: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam… Gospodin daje mir, odmor, obilje, blagoslov, krijepi dušu i upravlja čovjekov korak stazama pravim. 

Otkrivajući svoje božansko, mesijansko poslanje, Isus podsjeća na riječi iz Starog zavjeta te u evanđelju skida veo s njih i potvrđuje da se odnose na Njega. Ovako naviješta svoje otkupiteljsko djelo: «Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce… Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama… Ja sam Vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se… Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti, i bit će jedno stado i jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem! Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od oca svoga.» 

U Isusu Bog sam dolazi spasiti palog čovjeka iskazujući milost i dobrotu, ne samo izabranom narodu nego cijelom ljudskom rodu. Prvi je Njegov dolazak iskazivanje Božje ljubavi čovjeku. 

Zato Isus kaže: »Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.» Ali odmah nastavlja: «Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti neka bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.»

Tako čovjek svojim izborom sam sebe osuđuje. Sam bira život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo.  

Gospodin je učinio sve da nam priskrbi život. Dao se poniziti, mučiti, ubiti kako bi nas spasio od smrti i prokletstva, a uskrsnućem od mrtvih otvorio put našem uskrsnuću. Mi, smrtni i grješni ljudi, koji smo Adamova narav, dobivamo tako priliku postati Božji sinovi, oživjeti u Kristu. On čini sa svoje strane sve da nas spasi. Na nama je da – budemo Kristovi, a to znači da slušamo i izvršavamo ono što nam je zapovjedio. Zapovijed Njegova je zapovijed ljubavi. No, u današnje vrijeme, kad je ova riječ od banalne uporabe izgubila sjaj i veličinu, potrebno je prisjetiti se što ona doista znači u kršćanskom smislu. 

Nije to puki osjećaj koji danas jest, a sutra ga nema. To je raspoloživost naše duše prema poticajima Duha Svetoga koji onda otvara prostor u našem srcu za svakog čovjeka i daje nam moć ljubiti svakog pojedinog kao samog sebe. Biti Kristov znači ljubiti svakog čovjeka onako kako je Isus ljubio nas! Prepoznati u svakom čovjeku Isusov lik! U svakom potrebitom prepoznati Krista! To znači živjeti! Tako se dobiva karta za Nebo!

U svim čitanjima neodvojivo su povezane Božja milost i pravednost, moć i vlast nad svim stvorenim, dok se njegova pravednost osobito naglašava u slici Krista Kralja na kraju vremena, kada će konačno i zauvijek odvojiti ovce od jaraca, dobre od zlih. 

Nemojmo zaspati na našem životnom putu, jer postoji opasnost da se probudimo prekasno i da čujemo riječi: «Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!» 

Budimo budni i trudimo se da tada čujemo ovo: «Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!» Amen.    

p. Anđelko Sesar