Crkva otvorena za molitvu

CRKVA U NOVOM MAROFU
JE OTVORENA ZA MOLITVU
SVAKI DAN
OD 9 DO 17 SATI
UZ SLJEDEĆE UVJETE:

CRKVE SU OTVORENE SAMO ZA OSOBNU MOLITVU ZDRAVIH VJERNIKA KOJI SU BEZ SIMPTOMA AKUTNE PLUĆNE BOLESTI; 

U CRKVI ISTODOBNO SMIJE BITI PRISUTNO NAJVIŠE DESET OSOBA PAZEĆI PRITOM DA RAZMAK IZMEĐU OSOBA BUDE BAREM 2 METRA;

CRKVA OTVORENA ZA VJERNIKE MORA IMATI STALNO OTVORENA VRATA, UZ MJERE POJAČANE HIGIJENE I SVAKODNEVNOG ČIŠĆENJA.