Blaženi Alojzije Stepinac (10.2.)

10 poticajnih misli bl. Alojzija Stepinca

  1. Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!
  2. Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih.
  3. Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist.
  4. Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja.
  5. Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila bi pusta fikcija.
  6. Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.
  7. Prvo pravilo, ako želimo vidjeti bolje dane u budućnosti, treba iskazivati poštovanje prema Bogu, koje mu pripada, i to u poniznosti: to je jedini put prema miru!
  8. Gore gledaj prema nebu i ne boj se!
  9. Pazite da ostavite sinu za baštinu vjeru! Što mu koriste milijuni ako izgubi vjeru! Naprotiv, ako mu ništa drugo ne ostavite, nego samo vjeru bit će sretan!
  10. Ili smo katolici, ili nismo. Ako jesmo, tada se naša vjera mora očitovati na svim područjima našega života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja.

http://stepinac.zg-nadbiskupija.hr