Raspored župne kateheze

Utorak

14:15 – Krizmanici
15:00 – 7. razred
15:45 – 6. razred

Petak:

14:15 – 5. razred
15:00 – 4. razred
15:45 – prvopričesnici